Privacy verklaring Giesbert Assurantien

Wanneer u onze internetsite bezoekt kunnen wij persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct als indirect. Wij zullen deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit privacystatement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Doel gegevensverzameling
Uw gegevens gebruiken wij voor het aanbieden van offertes; ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten; voor het uitvoeren van mutaties; ten behoeve van het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaan wij zorgvuldig te werk. Wij gebruiken alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die wij jegens u zijn aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Internetsites van derden
Dit privacystatement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen privacy verklaring
De tekst van dit privacystatement kan worden aangepast wanneer nieuwe ontwikkelingen daarom vragen. Wilt u op de hoogte blijven van de meest actuele stand van zaken met betrekking tot uw privacy? Dan raden wij u aan om dit gedeelte van onze internetsite regelmatig te bezoeken.

Websiteinstellingen
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg